Công ty TNHH Fine Chemical Việt Nam (Giai đoạn 1)

Công ty TNHH Fine Chemical Việt Nam (Giai đoạn 1)

  • Địa điểm: Lô A_5D_CN, đường D3 Khu công nghiệp Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
  • Hạng mục: Thi công hệ thống PCCC