Nhà máy KyungBang Việt Nam (Giai đoạn 3)

Nhà máy KyungBang Việt Nam (Giai đoạn 3)

  • Địa điểm: Khu công nghiệp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
  • Hạng mục: Thi công hệ thống PCCC