BCC BỘT ABC 4.0KG - YA-4VII

BCC BỘT ABC 4.0KG - YA-4VII

Thông Tin Chi Tiết

...

Mã sản phẩm: YA-4VII

Hãng sản xuất: YAMATO PROTEC VIỆT NAM

Tổng trọng lượng
Gross weight
6.7kg
Khối lượng bột ABC
Weight of chemicals
4.0kg
Thời gian phun (ở 20oC)
Discharge time (20oC)
17sec.
Cự ly phun (ở 20oC)
Discharge range (20oC)
4~7m
Năng lực chữa cháy
Fire range
4A-55B-C
Phạm vi nhiệt độ sử dụng
Usable temperature range
-30oC~+60oC
Tổng chiều cao
Total high
37.5cm
Đường kính
Diameter of body
14.0cm