BCC PHUN TỰ ĐỘNG - YAA-6VII

BCC PHUN TỰ ĐỘNG - YAA-6VII

Thông Tin Chi Tiết

...


Mã sản phẩm: YAA-6VII

Hãng sản xuất: YAMATO PROTEC VIỆT NAM

Tổng trọng lượng
Gross weight
9.9kg
Khối lượng bột ABC
Weight of chemicals
6.0kg
Thời gian phun (ở 68oC)
Discharge time (68oC)
15sec.
Năng lực chữa cháy
Fire range
2A-34B-C
Tổng chiều cao
Total high
22.0cm
Đường kính
Diameter of body
28.4cm